آیین نامه‌ها و فرم‌های آموزشی آیین نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

« بازگشت

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور در سال ۱۳۹۵

به پیوست شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور در سال ۱۳۹۵ تقدیم حضور می‌گردد.


معاونت آموزشی معاونت آموزشی

معاون: دکتر بهرام زینالی
مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات روسی
آدرس پست الکترونیکی: 
صفحه خانگی ساعد:
مسئول دفتر: فرهاد سهرابی
 
 • بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی دانشکده جهت دستیابی به نقاط قوت، ضعف و فرصت‌های آموزشی
 • تهیه و تنظیم سیاستها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی
 • تهیه و پیشنهاد راهکارهای‌ مناسب جهت ارتقاء سطح آموزشی و اداری در حوزه آموزش
 • پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به آموزش
 • انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی  دانشکده
 • برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشکده
 • اجرای کلیه بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مصوبات دانشگاه جهت ارتقاء سطح آموزشی
 • بررسی کلیه پرونده‌های متقاضیان بورس و تسهیلات آموزشی و اجرای کلیه هماهنگی‌های مربوطه جهت تشکیل کمیته صلاحیت‌های علمی و اعلام نتایج حاصله به دانشگاه
 • سازماندهی و اجرای آزمون‌های مختلف در دانشکده
 • طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزشی دانشگاه
 • تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشکده و تغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره‌های معین به تفکیک موضوع، رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط
 • سازماندهی و تشکیل جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به حوزه‌های وابسته
 • نظارت و ارتباط مستقیم در زمینه‌های آموزشی و علمی با گروه‌های آموزشی
فرایند اخذ مرخصی تحصیلی:
 
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقاطع مختلف تحصیلی می رساند، زمان درخواست و تکمیل و ارائه فرم مرخصی تحصیلی توسط دانشجو برای هر نیمسال تحصیلی قبل از شروع نیمسال و حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال خواهد بود .درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو پس از زمان حذف و اضافه حداکثر تا قبل از شروع امتحانات ،منوط به ارائه مدارک و مستندات معتبر و خارج از اراده دانشجو قابل بررسی می باشد.درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیل دانشجو و همچنین برای دانشجویان سال آخر تحصیل مجاز نمی باشد.
لذا به درخواستهای ارائه شده در خارج از زمان یاد شده و فاقد مدارک و مستندات معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در این خصوص به عهده نخواهد داشت و مطابق مقررات آموزشی حکم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان ثبت نام نکرده (در بازه زمانی مشخص شده) صادر خواهد شد.