اخبار اخبار

آغاز هفته دولت و روز کارمند گرامی باد

آغاز هفته دولت و روز کارمند گرامی باد

آغاز هفته دولت و روز کارمند گرامی باد

فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را غنیمت می‌شمارم تا به همه همکاران خوبم در خانواده بزرگ دانشگاه تهران و دانشکدهٔ زبان‌ها و ادبیات خارجی عرض سلام و ابراز ارادت بکنم.

قدر دانی از کارمند مسئول و وظیفه شناسی را که با بهره گیری از تخصص و تعهد و کاربرد مهارت‌های لازم، احترام و اکرام به ارباب رجوع به خصوص دانشجویان، برای پیشرفت دانشگاه، با هدف اعتلا و ارتقای فعالیت‌های علمی و عملی اهتمام می ورزد یک فریضه میدانم و تلاش‌های بی دریغ و خالصانه همه کارمندان را که بازوان توانای دانشگاه در عرصه‌های مختلف به شمار می‌روند پاس می‌دارم.

به طور حتم بار سنگین پشتیبانی نیروهای تخصصی دانشگاه بر عهده کارمندان زحمتکش قرار دارد و هیچ تلاشی در جهت ارتقا کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در ارباب‌رجوع بدون همت این عزیزان موفق نخواهد بود. قدردان وسپاسگذار این خدمات هستم.

علیرضا ولی پور - رئیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

.