اخبار اخبار

حضور هیأتی از دانشگاه چینگ خُوا چین و بازدید از دانشگاه تهران و م‍ؤسسه کنفوسیوس

حضور هیأتی از دانشگاه چینگ خُوا چین و بازدید از دانشگاه تهران و م‍ؤسسه کنفوسیوس

هیأتی شامل چهارده نفر متشکل از استادان، کارکنان و دانشجویان برتر دانشگاه چینگ خُوا چین تحت سرپرستی پروفسور هو یوو، رییس اجرایی دانشکده روزنامه‌نگاری و ارتباطات مؤسسه خلاقیت فرهنگ این دانشگاه، صبح روز شنبه ۲۴ تیرماه سال جاری از دانشگاه تهران و مؤسسه کنفوسیوس در این دانشگاه بازدید نمودند.

این هیأت که بازدید از دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف، و مجلس را نیز در برنامه سفر خود داشته‌اند، در بازدید از دانشگاه تهران، در اتاق شورای اصلی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی حاضر شدند و در نشستی با حضور جناب آقای اسکندری، مدیرکل محترم برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر بذرافشان و جناب آقای شو، مدیران محترم ایرانی و چینی مؤسسه کنفوسیوس، شرکت کرده و با دانشجویان رشته زبان چینی در حوزه علوم اجتماعی و درسی تحت عنوان «شناخت دنیا» به بحث و تبادل نظر پرداختند.

هیأت مذکور سطح آموزش زبان چینی دانشجویان دانشگاه تهران را بسیار خوب ارزیابی و ابراز خرسندی نمودند. هم‌چنین فعالیت‌های مؤسسه کنفوسیوس و همکاری دانشگاه‌های ایران و چین و راه‌های گسترش روابط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی