اخبار اخبار

حکم تقدیر وتشکر سرکار خانم دکتر ماندانا صدرزاده به عنوان مدیرگروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

 احتراماً، لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های ارزنده سرکار در مدت تصدی مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی تشکر و قدردانی نمایم. امیدواریم همچون گذشته شاهد خدمات علمی شما به جامعه علمی و دانشگاهی خاصه «نماد آموزش عالی کشور» باشیم.
توفیق روز افزون آن سرکار را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

محمود نیلی احمد آبادی

رییس دانشگاه تهران