اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

زمان ثبت درخواست های وام تغذیه

مهلت ثبت وام تغذیه تا 26 خرداد فقط برای دانشجویان روزانه که غذا رزرو میکنند در گلستان میسر شده است.