اخبار اخبار

سخنرانی پژوهشی- خانم پروفسور کریستین راگه

سخنرانی پژوهشی- خانم پروفسور کریستین راگه

طبق اعلام و هماهنگی‌های صورت پذیرفته، ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز چهارشنبه ۱۰ آبان سال جاری، سخنرانی خانم پروفسور کریستین راگه، استاد دانشگاه سوربن نووِل پاریس ۳ با موضوع ترجمه شناسی و روش تحقیق در ترجمه، در سالن غدیر دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برگزار گردید. در این جلسه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان و دانش پژوهان گروه زبان فرانسه حضور یافتند.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

 

.