اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

سند تعهد برای دانشجویان ترم اول

با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان، ارائه سند تعهد برای دانشجویان ترم اول متقاضی وام تحصیلی نیز اجباری شد.