اخبار اخبار

شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام ا...علیها تسلیت باد

شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام ا...علیها تسلیت باد

حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها:

هرکس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را برای او تقدیر می‌نماید. 

بِحار، ج. 67 ، ص. 249، ح.25

شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت زهرا سلام ا... علیها را به اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز تسلیت عرض می‌نماییم.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی 

.