اخبار اخبار

مراسم بزرگداشت شاعران بلندآوازه ایران زمین، حافظ و مولوی

مراسم بزرگداشت شاعران بلندآوازه ایران زمین، حافظ و مولوی

مراسم بزرگداشت حافظ و مولوی

با هماهنگی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده و دانشگاه، مراسمی تحت عنوان «یادواره دوغزل سرای بلند آوازه ایران، با نگرشی بر شاعران برون مرز»، روز سه شنبه، 25 مهرماه با استقبال خوب دانشجویان و اعضای هیأت علمی در سالن خلیج فارس دانشکدۀ زبان‌ها وادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار شد. در آغاز مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سرود دانشگاه تهران، آقای دکتر ولی‌پور رییس دانشکده و عضو محترم گروه زبان روسی به سخنرانی پرداختند و سپس سخنرانان مدعو هر یک با موضوعی قابل توجه به زوایایی از تأثیر دو غزل سُرای نامدار ایرانی در ادبیات جهان پرداختند.

مراسم در ساعت 13:30 همراه با پذیرایی از شرکت کنندگان به کار خود پایان داد.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

.