نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی

معاون: دکتر بهرام زینالی
مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات روسی
آدرس پست الکترونیکی: 
صفحه خانگی ساعد:
مسئول دفتر: فرهاد سهرابی
 
 • بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی دانشکده جهت دستیابی به نقاط قوت، ضعف و فرصت‌های آموزشی
 • تهیه و تنظیم سیاستها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی
 • تهیه و پیشنهاد راهکارهای‌ مناسب جهت ارتقاء سطح آموزشی و اداری در حوزه آموزش
 • پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به آموزش
 • انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی  دانشکده
 • برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشکده
 • اجرای کلیه بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مصوبات دانشگاه جهت ارتقاء سطح آموزشی
 • بررسی کلیه پرونده‌های متقاضیان بورس و تسهیلات آموزشی و اجرای کلیه هماهنگی‌های مربوطه جهت تشکیل کمیته صلاحیت‌های علمی و اعلام نتایج حاصله به دانشگاه
 • سازماندهی و اجرای آزمون‌های مختلف در دانشکده
 • طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزشی دانشگاه
 • تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشکده و تغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره‌های معین به تفکیک موضوع، رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط
 • سازماندهی و تشکیل جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به حوزه‌های وابسته
 • نظارت و ارتباط مستقیم در زمینه‌های آموزشی و علمی با گروه‌های آموزشی
فرایند اخذ مرخصی تحصیلی:
 
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقاطع مختلف تحصیلی می رساند، زمان درخواست و تکمیل و ارائه فرم مرخصی تحصیلی توسط دانشجو برای هر نیمسال تحصیلی قبل از شروع نیمسال و حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال خواهد بود .درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو پس از زمان حذف و اضافه حداکثر تا قبل از شروع امتحانات ،منوط به ارائه مدارک و مستندات معتبر و خارج از اراده دانشجو قابل بررسی می باشد.درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیل دانشجو و همچنین برای دانشجویان سال آخر تحصیل مجاز نمی باشد.
لذا به درخواستهای ارائه شده در خارج از زمان یاد شده و فاقد مدارک و مستندات معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در این خصوص به عهده نخواهد داشت و مطابق مقررات آموزشی حکم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان ثبت نام نکرده (در بازه زمانی مشخص شده) صادر خواهد شد.