اخبار اخبار

میلاد حضرت زهرای اطهر (س) مبارک باد

میلاد حضرت زهرای اطهر (س) مبارک باد

فرخنده میلاد با سعادت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها و بزرگداشت روز زن و مقام مادر بر اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز دانشکده مبارک باد.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

.