پیام رسان های دانشکده پیام رسان های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

اخبار اخبار

سخنرانی پروفسور رینو کاپوو استاد تمام دانشگاه رم با حضور رایزن فرهنگی سفارت...

سخنرانی استاد دانشگاه رم ایتالیا و رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا با موضع " دانته  در دنیای امروز"...

برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود در دانشکده زبان ها و ادبیات...

مراسم معارفه دانشجویان جدید  الورود  در دانشکده زبان‌ها و ادبیات  خارجی  روز...

برگزاری جلسه معرفی کامپوس فرانس ایران، در سالن شماره 1 دانشکده

این  جلسه  در روز یکشنبه  مورخ  ۸ مهرماه با حضور  تعداد  زیادی از...

اهدا 150 جلد کتاب به گروه زبان و ادبیات اردو توسط سفارت پاکستان

اهدا ۱۵۰ جلد کتاب به گروه زبان و ادبیات اردو توسط سفارت پاکستان  در روز شنبه  مورخ ...

برگزاری همایش خانه و دانشگاه در سالن همایش های دانشکده زبان ها و ادبیات...

همایش خانه و دانشگاه در روز شنبه مورخ ۳۱ شهریورماه به درخواست و همکاری مرکز مشاوره سلامت دانشگاه و...

برگزاری کارگاه آموزشی "مدل‌های تأثیرات مختلط" نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری...

کارگاه آموزشی "مدل‌های تأثیرات مختلط"  نرم افزار   تجزیه و تحلیل  آماری  هر ...

نشست کاردار سفارت لهستان و هیأت همراه با هیأت رئیسه دانشکده زبان ها و...

جلسه تنظیم شده هیات رئیسه دانشکده و کاردار سفارت لهستان، روز سه شنبه 30 مرداد ماه در ساعت 11 صبح در...