پیام رسان های دانشکده پیام رسان های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

اخبار اخبار

برگزاری آزمون تعیین سطح داوطلبان سازمان نظام مهندسی استان تهران در دانشکده...

آزمون تعیین سطح داوطلبان سازمان نظام مهندسی استان تهران در روز دوشنبه مورخ  ۲۹/‏۰۵/‏۹۷‬ ...

جلسه توجیهی مرکز آموزش های الکترونی دانشگاه با موضوع محتوای آموزشی و آموزش...

جلسه  توجیهی مرکز آموزش‌های  الکترونی  دانشگاه با  موضوع  محتوای آموزشی...

برگزاری مراسم روزی با دانشگاه تهران

مراسم روزی با دانشگاه تهران در راستای آشنایی پذیرفته شدگان مرحله اول در رشته های زبان و...

دیدار سفیر کشور پرتغال با مسئولین دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه...

بازدید سفیر پرتغال از دانشکده زبان‌ها و ادبیات  خارجی  دانشگاه تهران و نشست با  ریاست...