اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

آخرین مهلت ثبت وام دکتری ویژه بانک توسعه تعاون

آخرین مهلت ثبت وام دکتری ویژه بانک توسعه تعاون در سیستم گلستان تا 8 تیر می باشدوتکمیل و بارگزاری فرم شماره 2و 1برای کلیه دانشجویان متقاضی الزامی است.

شیوه نامه وام ویژه دکتری