اخبار اخبار

انتصاب آقای دکتر خمیجانی فراهانی به عنوان مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

 احتراماً بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان «مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی» منصوب می‌شوید.

   امید است با استعانت از خداوند متعال و به کارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود، نهایت مساعی خویش را در ارائه خدمات ارزنده علمی، فرهنگی و رفاهی به دانشجویان و کارکنان معزز شاهد و ایثارگر آن دانشکده به کار بندید. توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق مسئلت می‌نماید.

سیدجلال زرگر

مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه