اخبار اخبار

حضور دانشجویان گروه فرانسه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی که در دومین جشنواره دانشجویی تئاتر فرانسه زبان

دانشجویان گروه فرانسه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی که در دومین جشنواره دانشجویی تئاتر فرانسه زبان که توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار می‌شود، همچون سال گذشته موفقیت چشمگیری  کسب نمودند.

  • خانم مریم نادعلی به عنوان مقام اول بهترین بازیگر نقش زن
  • خانم انیس باغی به عنوان مقام دوم بهترین بازیگر نقش زن
  • خانم طناز طباطبایی به عنوان مقام سوم بهترین بازیگر نقش زن
  • آقای علی آرونی به عنوان مقام اول بهترین بازیگر نقش مرد (دانشجوی مطالعات فرانسه)
  • آقای پرهام آل داوود به عنوان مقام سوم بهترین بازیگر نقش مرد (دانشجوی گروه انگلیسی)
  • گروه نمایش بلوف به عنوان مقام دوم بهترین گروه نمایشی

این دانشجویان که ماه‌ها در حال تمرین بودند، در مجموع شش جایزه از نه جایزه جشنواره را از آن خود کردند.