گروه چینی گروه چینی

معرفی مدیر گروه
 
نام و نام خانوادگی: رضا مقدم کیا
سمت: مدیر گروه سایر زبان‌ها
مدرک تحصیلی: دکترای زبانشناسی همگانی
آخرین مسئولیت اجرایی: -
آدرس پست الکترونیکی: rzmsk@ut.ac.ir
صفحه خانگی ساعد: https://rtis2.ut.ac.ir/homepage/rzmsk
 
 
 
اساتید گروه آموزشی
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
امین بذرافشان - -
مصطفی شاهمرادی دکتری زبان چینی shahmoradi.m@ut.ac.ir