دبیرخانه همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی دبیرخانه همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی

دبیرخانه همایش ها و کارگاه های آموزشی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در راستای ارتقا کمی و کیفی برگزاری همایش‏های ملی و بین المللی وارائه خدمات بهینه در برگزاری کارگاه­های آموزشی با استادان مجرب داخلی و خارجی راه اندازی شد.