پیام رسان های دانشکده پیام رسان های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

اخبار اخبار

برگزاری همایش خانه و دانشگاه در سالن همایش های دانشکده زبان ها و ادبیات...

همایش خانه و دانشگاه در روز شنبه مورخ ۳۱ شهریورماه به درخواست و همکاری مرکز مشاوره سلامت دانشگاه و...

برگزاری کارگاه آموزشی "مدل‌های تأثیرات مختلط" نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری...

کارگاه آموزشی "مدل‌های تأثیرات مختلط"  نرم افزار   تجزیه و تحلیل  آماری  هر ...

نشست کاردار سفارت لهستان و هیأت همراه با هیأت رئیسه دانشکده زبان ها و...

جلسه تنظیم شده هیات رئیسه دانشکده و کاردار سفارت لهستان، روز سه شنبه 30 مرداد ماه در ساعت 11 صبح در...

برگزاری آزمون تعیین سطح داوطلبان سازمان نظام مهندسی استان تهران در دانشکده...

آزمون تعیین سطح داوطلبان سازمان نظام مهندسی استان تهران در روز دوشنبه مورخ  ۲۹/‏۰۵/‏۹۷‬ ...

جلسه توجیهی مرکز آموزش های الکترونی دانشگاه با موضوع محتوای آموزشی و آموزش...

جلسه  توجیهی مرکز آموزش‌های  الکترونی  دانشگاه با  موضوع  محتوای آموزشی...