کتابخانه کتابخانه

آشنایی با امکانات کتابخانه
 
کتابخانه دانشکده زبا‌ن‌ها‌ و ادبیات خارجی از سال 1367 فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر این کتابخانه با 57500جلد کتاب دارای بخش‌های فرآهم‌آوری،  فهرست‌نویسی، امانت و مخرن،  منابع دیجیتالی، نشریات، بخش مرجع و پایان‌نامه می‌باشد.
ارائه خدمات به اعضا آزاد همه روزه می باشد.
 
رئیس کتابخانه: مژده اصفهانی
تلفن تماس: 61119200
تلفن تمدید کتاب: 61119201
پست الکترونیکی: ffllanglib@ut.ac.ir
 
 
شرایط عضویت در کتابخانه
 
دانشجویان دانشگاه تهران: ارائه کارت دانشجویی
دانشجویان تربیت مدرس: ارائه معرفی نامه از کتابخانه و کارت دانشجویی
 
شرایط عضویت آزاد: مدارک لازم عبارتند از
* اصل شناسنامه یاکارت ملی به همراه کپی
* یک قطعه عکس
* پرداخت حق عضویت
 
 
* تعرفه بخش عضویت آزاد تا پایان سال 1397 ماهانه 150000 ریال 3 ماهه 250000 ریال 6 ماهه 400000 ریال 
 
عضویت یک روزه: مراجعان با پرداخت روزانه 40000 ریال و با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر مجاز به استفاده یک روزه می باشند.
 
* استفاده از منابع فقط در محل می باشد و اعضا آزاد حق خارج کردن منابع را ندارند.
* مراجعان جهت استفاده علاوه بر کارت عضویت آزاد می بایست کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
 
***با توجه به انجام فهرستنویسی کتب زبان‌های مختلف از آبان ماه سال 1395 سیستم امانت، بازگشت، تمدید و عضویت کتابخانه دانشکده به صورت مکانیزه اداره می‌گردد.