اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

بازگشت به صفحه کامل

حکم سرکار خانم دکتر رامین (استاد مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

حکم سرکار خانم دکتر رامین (استاد مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی)


به استناد ماده ۱۴ " آئین نامه فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی" و با عنایت به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن، ضمن عرض سپاس از مشارکت و همکاری، به موجب این ابلاغ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به عنوان استاد مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی تعیین می‌شوید.
امید است با راهنمایی و مشاوره جنابعالی همگام با اهداف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده جهت پیشبرد اهداف فرهنگی دانشگاه موفق باشید.

محمد حسین رمضان کیائی

 

معاون اداری و مالی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی