بازگشت به صفحه کامل

دریافت نمایه بین المللی DOAJ نشریه علمی "پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران "

دریافت نمایه بین المللی DOAJ نشریه علمی "پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران "


با کمال مسرت به استحضار می رساند  نشریه علمی "پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران " موفق به دریافت نمایه بین المللی DOAJ شده است. همچنین برای سومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه "الف" در نشریات علمی ایران شد. این موفقیت و دستاورد بزرگ را به تمامی دست اندرکاران نشریه و اعضای هیات تحریریه، نویسندگان، کارشناسان،‌هیات علمی و خوانندگان این نشریه شادباش می گوییم.

https://jflr.ut.ac.ir

آدرس کوتاه :