اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

بازگشت به صفحه کامل

سامانه مشاهده سخنرانی های پژوهشی دانشکده زبان ها وادبیات خارجی

سامانه مشاهده سخنرانی های پژوهشی دانشکده زبان ها وادبیات خارجی


ضمن سپاس از استقبال عموم خانوادة دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی از برگزاری سخنرانی پژوهشی طی دو سال گذشته تا کنون، به استحضار می‌رساند با پیگیری‌های مجدانة ریاست محترم دانشکده و همچنین مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه، دسترسی به فایل فیلم سخنرانی‌ها با کیفیت مطلوب برای عموم علاقمندان در دانشگاه تهران فراهم گردیده است. لینک دسترسی به شرح ذیل می‌باشد:

 

http://utecmedia.ut.ac.ir/user/index.php?id=28

معاونت پژوهشی دانشکده صمیمانه منتظر نظرات سازندة سروران گرامی در خصوص برگزاری سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده می‌باشد.