معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

 
معاون: پرویز البرزی ورکی
مدرک تحصیلی: دکترای زبان‌شناسی همگانی
مسئول دفتر: لیلا حیدری
 
رئوس وظایف واحد پژوهشی:
 
 • پیگیری امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی:
 • —طرح های پژوهشی نوع اول؛ اعضای محترم هیأت علمی می توانند از محل گرنت اعطایی به ایشان طرح‌های پژوهشی ارائه دهند که نتایج و دستاوردهای حاصل از این گونه طرح ها به صورت چاپ مقالات در نشریه‌ای معتبر داخلی و خارجی توسط مجری طرح ارائه می گردد.
 • —طرح های پژوهشی نوع پنجم؛ استفاده از گرنت اعطایی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده جهت شرکت در همایش های بین المللی و ملی و ارائه سخنرانی در قالب طرح نوع پنجم تعریف شده است که سخنرانی‌های مربوطه در مجموعه مقالات هر همایش، اعم از بین المللی و یا ملی چاپ می شود و در پایان هر همایش به صورت کتابچه ارائه می شود.
 • —تهیه صورتجلسات مربوط به شرکت در همایش‌های بین المللی، ‌مأموریت‌ها و فرصت مطالعاتی اساتید —پیگیری و ارسال برنامه‌های جامع تحقیقات اعضأ هیأت علمی دانشکده به دانشگاه
 • —بررسی و ارسال مدارک اساتید جهت شرکت در جشنواره پژوهش
 • پیگیری امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 •  طرح‌های پژوهشی نوع ششم؛ پرداخت کمک هزینه کپی و تکثیر پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکتری پس از تصویب پروپوزال در گروه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به میزان مصوبه برای دانشجویان ارشد و برای دانشجویان دکتری
 • —پیگیری و انجام امور مربوط به شرکت در همایش‌های بین المللی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • —اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان دکتری جهت دریافت پژوهانه به معاونت پژوهشی دانشگاه
 • مشارکت در امر برگزاری همایش‌های علمی- پژوهشی و کارگاه‌های تخصصی و آموزشی در دانشکده.
 •  برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشکده شامل برگزاری همایش‌،  سخنرانی‌ و کارگاه‌ آموزشی.
 • شرکت در نمایشگاه‌های علمی-پژوهشی دستاوردهای دانشگاه تهران و وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری
 • شرکت در جشنواره پژوهش دانشگاه