ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه دانشکده در خصوص افزایش هزینه بررسی و انتشار مقاله در نشریات پژوهشی دانشکده

ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه دانشکده در خصوص افزایش هزینه بررسی و انتشار مقاله در نشریات پژوهشی دانشکده


عطف به بند 7 مصوبات جلسه مورخ 1401/03/30 هیأت رئیسه دانشکده به استحضار می‌رساند، مقرر شد هزینه بررسی و انتشار مقاله در نشریات پژوهشی دانشکده به مبلغ 4,000,000 ریال افزایش یابد.

آدرس کوتاه :