احراز رتبه ممتاز و انتخاب دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به عنوان حوزه برتر در برگزاری آزمون های سراسری

احراز رتبه ممتاز و انتخاب دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به عنوان حوزه برتر در برگزاری آزمون های سراسری


با ابلاغ معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به عنوان حوزه برتر در برگزاری آزمون های سراسری انتخاب و معرفی گردید. در متن تقدیرنامه از سوی معاون محترم وزیر آمده است "بدین وسیله مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از تلاش، سختکوشی و تدبیری که در تمشیت امور برگزاری آزمون های سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف مبذول داشته اید، ابراز می دارم. خدای متعال را شاکرم که توفیق خدمت بی منت را به مجموعه ای از صدیق ترین اعضای خانواده بزرگ فرهنگ و آموزش این ملت ارزانی داشته تا با همت بالای خود، نعمت بی بدیل اعتماد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در دل و جان جوانان پاک سرشت ایران زمین بارور سازد."

 

آدرس کوتاه :