اختلال در تماس‌های تلفنی

اختلال در تماس‌های تلفنی


با توجه به مشکل پیش‌آمده در سیستم مخابراتی چند روز اخیر، همانگونه که در بخش تماس با ما قید شده است در صورتیکه موفق به تماس با بخش مورد نظر نمی‌شوید لطفا به کارشناس مربوطه ایمیل ارسال فرمایید و یا تا حل شدن مشکل اختلال تلفن‌ها می‌توانید با شماره‌های مستقیم 88025002(امورآموزشی)، 88025003(امورپژوهشی) و 88636616 (اموراداری و مالی) تماس بگیرید.

آدرس کوتاه :