ارائه درس زبان انگلیسی - نیمسال 3993

ارائه درس زبان انگلیسی - نیمسال 3993


به استحضار می‌رساند با توجه به طرح دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی در خصوص ارائه الکترونیکی درس زبان انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه، بازه ثبت نام برای دانشجویان علاقه مند به اخذ این درس از تاریخ ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰ خواهد بود. درس مذکور از تاریخ ۰۲/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۲۸/‏۶/‏۱۴۰۰‬ به مدت ۸ هفته برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :