ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند، ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از روز شنبه  ۰۶/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ تا روز جمعه ۱۹/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ خواهد بود.
 
 
آدرس کوتاه :