اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97

زمان ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی،  توسط دانشجویان، تا تاریخ ۰۵/‏۱۰/‏۹۷ می‌باشد.