آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 4002

آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 4002


با سلام و احترام

آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/12/15 ‬ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید متقاضیان واجد شرایط را تا روز چهارشنبه مورخ 11/‏12/‏۱۴۰۰‬ معرفی نمایند.

‌منابع آزمون به پیوست می‌باشد.

امضا کننده : وحید واحد جوان - معاون علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :