آزمون زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۸

آزمون زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۸


قابل توجه دانشجویان ورودی 1398 دانشگاه تهران

 

بدینوسیله باطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1398

مقطع کارشناسی کلیه رشته­های تحصیلی و

دانشجویان مقطع دکتری عمومی دامپزشکی

دانشگاه تهران می­رساند شورای آموزشی دانشگاه مصوب نموده است دانشجویان بتوانند بجای اخذ درس زبان انگلیسی 3 واحدی، در آزمونی که به همین منظور از طرف دانشگاه برگزار می­گردد شرکت نمایند. در صورت اخذ نمره قبولی، نمره اخذ شده در آزمون بعنوان نمره درس مزبور در نیمسال ­های آتی در کارنامه دانشجویان ثبت خواهد شد. اولین آزمون در تاریخ 29/9/1398 برگزار خواهد شد. منابع آزمون، نحوه ثبت­نام و محل آزمون بزودی اطلاع­رسانی خواهد گردید.

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

 

آدرس کوتاه :