استفاده از بورس دوره دکتری و پسا دکتری بانک توسعه اسلامی

استفاده از بورس دوره دکتری و پسا دکتری بانک توسعه اسلامی


اعطای بورسـیه تحصیلات عالی بانـک توسـعه اسـلامی
برای دریافت عناوین رشـتهها، شـرایط و نحوه ثبت‌نام اینجا را کلیک کنید 
لازم به ذکر است بورسـیه دانشـجویان کارشناسـی ارشد برای دوره دکتری بمدت3سـال، و اعضای هیئـت علمی برای دوره فرصت مطالعـاتی بمـدت6 تا 12ماه با توجه به رشـته‌ها و دانشـگاه‌های معرفی شـده توسط بانک فوق می‌باشد.
سـایت ثبتنـام: https://www.isdb.org/scholarships

 

آدرس کوتاه :