اصلاحیه تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 3993

اصلاحیه تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 3993


سلام علیکم

احتراماً براساس درخواست برخی از دانشکده‌ها و متقاضیان آزمون تکدرس، بدینوسیله تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ ‬ به روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۰-۱۲ اصلاح می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مجدد نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط تا روز دوشنبه مورخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ به این دانشکده اقدامات لازم مبذول گردد.

منابع آزمون به پیوست می‌باشد.

معاون علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

 

آدرس کوتاه :