اصلاحیه وام ضروری دکتری

اصلاحیه وام ضروری دکتری


قابل توجه دانشجویان وام ضروری دکتری

جهت دریافت فرم وام به سایت دانشکده مراجعه کنید ضمنا فاکتور طبق آنچه در فرم درخواست  میباشد با رعایت تاریخ و مبلغ بیشتر یا تا سقف 3 میلیون تومان الزامی است فرم با امضا و مهر معاونت دانشجویی الزامی است ضمنا با توجه به اینکه وام در ترم های آینده نیز برقرار است اولویت با دانشجویان ترم 8 میباشد. به علت اشکال در سیستم گلستان فرم‌ها و فاکتور هزینه کرد حضوری به کارشناس وام دانشکده تحویل داده شود.

آدرس کوتاه :