نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس دبیرخانه تئاتر

اطلاعات تماس دبیرخانه تئاتر


  • نشانی: خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، طبقه دوم

  • کد پستی: 1439813164

  • صندوق پستی: 6553-14155