اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه اسکان و نیز فرم پیش ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای تابستان سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه اسکان و نیز فرم پیش ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای تابستان سال تحصیلی 97-96


احتراما به پیوست  اطلاعیه اسکان و نیز فرم پیش ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای تابستان سال تحصیلی 97-96  جهت استحضار تقدیم می گردد.