اطلاعیه برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری اردیبهشت ماه سال 1396 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

اطلاعیه برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری اردیبهشت ماه سال 1396 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران


بدین وسیله به اطلاع آندسته از داوطلبین دوره دکتری تخصصی Ph.D  سال 96 که جهت مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی  معرفی شده اند می رساند :

حضور کلیه داوطلبین جهت بررسی مدارک در روز سه شنبه مورخ 13/04/96 راس ساعت 8 صبح در دانشکده الزامی می باشد .

داوطلبین محترم برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص برنامه زمانی برگزاری آزمون های کتبی و مصاحبه  به وبگاه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی  (ffl.ut.ac.ir) مراجعه نمایند.

 

معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

29/03/1396

برنامه زمانی آزمون کتبی  دکتری دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی اردیبهشت سال 1396

روز

ساعت

رشته- مواد امتحانی

مکان

 

سه شنبه

13/04/96

12:30-9:30

آموزش زبان انگلیسی

(آزمون سازی، زبانشناسی، روش تدریس)

سالن 1

12:30-9:30

ادبیات زبان انگلیسی

(سیری در تاریخ ادبیات، نقد ادبی، ادبیات آمریکا)

سالن 2

سه شنبه

13/04/96

12:30-9:30

16-14

ادبیات فرانسه

(تفسیر متون ادبی ، ترجمه ی متون ادبی  از فارسی به فرانسه)

سالن 3

سه شنبه

13/04/96

12-10:30

 

آموزش زبان آلمانی

(روش تحقیق یا مقاله نویسی به آلمانی)

کلاس 102

سه شنبه

13/04/96

11:15-10

12:45- 11:30

14:54- 13:30

آموزش زبان روسی

(آوا شناسی آموزشی زبان روسی، ساخت نحوی زبان روسی، تجزیه و تحلیل کلام در زبان روسی)

 

کلاس 104

 

 

برنامه زمانی آزمون مصاحبه دکتری دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی اردیبهشت سال 1396

روز

ساعت شروع

رشته

مکان

سه شنبه 13/04/96

16:30- 13:30

آموزش زبان انگلیسی

 

دفتر گروه

16:30- 13:30

ادبیات زبان انگلیسی

 

دفتر گروه

 

چهارشنبه 14/04/96

12:30- 9

16:30- 13:30

آموزش زبان انگلیسی

 

دفتر گروه

12:30- 9

16:30- 13:30

ادبیات زبان انگلیسی

 

دفتر گروه

چهارشنبه 14/04/96

12:30- 9:30

16:30- 13:30

ادبیات فرانسه

 

دفتر گروه

چهارشنبه 14/04/96

16- 8:30

 

آموزش زبان آلمانی

 

دفتر گروه

چهارشنبه 14/04/96

15-8:30

آموزش زبان روسی

 

دفتر گروه

 

 

آدرس کوتاه :