نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه بورس دانشگاه کوچی فناوری

اطلاعیه بورس دانشگاه کوچی فناوری


به پیوست اطلاعیه بورس دانشگاه کوچی فناوری، ژاپن. جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان محترم دکترای تقدیم می‌گردد. برنامه‌ها، دستور العمل پذیرش برای برنامه مذکور در فایل ضمیمه قابل دسترسی است.. ضمناً مهلت درخواست برای اکتبر ۲۰۱۷ و آوریل ۲۰۱۸، و زمان ثبت نام ۱۷ مارس ۲۰۱۷ می‌باشد.

فایل پیوست