نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه بورس دانشگاه کوچی فناوری

اطلاعیه بورس دانشگاه کوچی فناوری


به پیوست اطلاعیه بورس دانشگاه کوچی فناوری، ژاپن. جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان محترم دکترای تقدیم می‌گردد. برنامه‌ها، دستور العمل پذیرش برای برنامه مذکور در فایل ضمیمه قابل دسترسی است.. ضمناً مهلت درخواست برای اکتبر ۲۰۱۷ و آوریل ۲۰۱۸، و زمان ثبت نام ۱۷ مارس ۲۰۱۷ می‌باشد.

فایل پیوست