اطلاعیه تغییر پیش شماره دانشکده

اطلاعیه تغییر پیش شماره دانشکده


به اطلاع می رساند با توجه به موارد پیش آمده در شرکت مخابرات منطقه امیرآباد شمالی، پیش شماره های دانشکده بطور موقت از 6111 به 8208 تغییر یافته است.

آدرس کوتاه :