اطلاعیه ثبت نام و شرکت در کارگاه الزامی مهارتهای زندگی 2- ورودی 96

اطلاعیه ثبت نام و شرکت در کارگاه الزامی مهارتهای زندگی 2- ورودی 96


ثبت نام در کارگاه الزامی مهارت‌های زندگی ۲ برای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودیسال ۱۳۹۶

دانشکده زبان‌ها‌ی خارجی

1

یکشنبه- 13/12/96

30/12-30/8

ط3- دانشجویی

دختر

35

زبان فرانسه- زبان اردو- زبان چینی

2

یکشنبه- 13/12/96

30/12-30/8

ط3- کارشناسی

پسر

25

فرانسه- اردو- چینی- روسی- ژاپنی

3

یکشنبه- 13/12/96

30/12-30/8

ط4

دختر

32

روسی- ژاپنی

4

دوشنبه- 14/12/96

30/12-30/8

ط3- دانشجویی

دختر

35

اسپانیایی- انگلیسی

5

دوشنبه- 14/12/96

30/12-30/8

ط3- کارشناسی

پسر

25

اسپانیایی- آلمانی-  انگلیسی

6

دوشنبه- 14/12/96

30/12-30/8

ط4

دختر

32

ایتالیایی- آلمانی

 
آدرس کوتاه :