اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩ فرزندان اعضای هیات علمی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩ فرزندان اعضای هیات علمی


ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی با سهمیه فرزندان هیات علمی در سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩، به اطلاع می‌رساند؛ بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری صرفا"روز سه شنبه 1399/8/20 خواهد بود.

ضروری است پذیرفته شدگان محترم با مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.  

آدرس کوتاه :