اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸


ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، به اطلاع می‌رساند؛ بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری و حضوری به شرح ذیل اعلام می‌گردد: لازم است پذیرفته شدگان محترم ضمن مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تاریخ ثبت نام غیر حضوری: روزهای پنج شنبه ۱۳۹۸/۶/۲8و جمعه ۱۳۹۸/۶/۲9
تاریخ ثبت نام حضوری: روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/31 لغایت ۱۳۹۸/7/1در محل پردیس / دانشکده‌های مذکور با همراه داشتن مدارک اعلام شده

برگزاری آیین ورودی : روز یکشنبه  مورخ 1398/6/31  از ساعت 8:30 لغایت 10 در محل استادیوم فوتبال دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران به نشانی:خ کارگر شمالی- خ پانزدهم

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :