اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال تحصیلی1401-1400

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال تحصیلی1401-1400


ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ١٤۰۱-١۴۰۰، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند: بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری از روز دو شنبه ۱۴۰۰/۸/۳ لغایت ۱۴۰۰/۸/۵ می‌باشد.

لازم است پذیرفته شدگان محترم ضمن مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

زمان ثبت نام حضوری توسط پردیس / دانشکد گان / دانشکده محل قبولی متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :