اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی (از طریق سوابق تحصیلی)سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی (از طریق سوابق تحصیلی)سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩


اطلاعیه تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان از طریق بررسی سوابق تحصیلی (صرفاً سوابق تحصیلی) در مقطع کارشناسی در پردیس های کیش / ابوریحان / کشاورزی ومنابع طبیعی / دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
.

به اطلاع می رساند؛ تاریخ ثبت نام غیر حضوری از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ تا روزجمعه مورخ ۱۳۹۹/۸/۹  تمدید می گردد. زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.لازم است پذیرفته شدگان محترم ضمن مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :