نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص ارایه تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی

اطلاعیه در خصوص ارایه تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی


اطلاعــیه  (آنی)
 
پیرو درخواست های متعدد معاونین محترم آموزشی، به صورت موقت کنترل اعمال شده در ثبت نام نیمسال تحصیلی 1-96-95 در خصوص ارایه تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی غیر فعال می گردد. لذا ضمن اطلاع رسانی موضوع به کلیه دانشجویان آن پردیس / دانشکده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در اسرع وقت (حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1395) دانشجویان تأییدیه تحصیلی و معافیت نظام وظیفه توسط نامبردگان اخذ و در سیستم ثبت گردد.
 
بدیهی است در نیمسال بعدی به هیچ وجه مساعدتی با افرادی که نقص مدارک مزبور را داشته باشند، صورت نخواهد گرفت.