شرح مطلب

اطلاعیه زمانبندی بررسی طرح‌های پژوهشی کاربردی (و یا محض)

اطلاعیه زمانبندی بررسی طرح‌های پژوهشی کاربردی (و یا محض)


به استحضار مجریان محترم طرح‌های پژوهشی کاربردی و یا محض می‌رساند که در ارائه و فوریت طرح (پروپوزال) خود، فرآیند و مراحل زمانی قبل از تصویب و تبدیل هر نوع برنامه پیشنهادی به پروژه پژوهشی را لحاظ نمایند: از لحظه تحویل طرح پیشنهادی به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده، مهلت دو هفته‌ای کماکان برای بررسی ویرایش ساختاری / نگارشی و نظارت بر پایش محتوایی هر متن پیشنهادی تعیین می‌شود / ‏ با تجدید احترام

 

دفتر معاونت پژوهشی دانشکده

آدرس کوتاه :