اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه شماره ۲ معاونت آموزشی دانشگاه در مورد برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸