شرح مطلب

اطلاعیه شماره ۲ معاونت آموزشی دانشگاه در مورد برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸

اطلاعیه شماره ۲ معاونت آموزشی دانشگاه در مورد برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸


آدرس کوتاه :