اطلاعیه شماره (2) آزمون دکتری تخصصی سال 1396

اطلاعیه شماره (2) آزمون دکتری تخصصی سال 1396


اطلاعیه تاریخ ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار کننده و ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره (۲)

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبین دوره دکتری تخصصی Ph.D سال ۱۳۹۶ که جهت مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران معرفی شده‌اند می‌رساند:

ثبت نام داوطلبین جهت ارزیابی از تاریخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ لغایت ۵/‏۴/‏۱۳۹۶‬ از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه صورت می‌پذیرد. داوطلبین محترم برای کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران (Academics.ut.ac.ir) مراجعه نمایند.

جدول زمانبندی ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار کننده مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی و همچنین جدول آدرس پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها به پیوست. (شایان ذکر است کلیه داوطلبان ملزم به رؤیت جدول تکمیلی مذکور به تفکیک کد رشته محل در وبگاه هر پردیس / دانشکده می‌باشند.)

معاونت آموزشی دانشکده

آدرس کوتاه :