اطلاعیه شماره 2 جشنواره بین‌الملل سال 1401 دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره 2 جشنواره بین‌الملل سال 1401 دانشگاه تهران


عطف به نامه شماره ۱۶۸۴۵۸/‏۱۷۰‬ مورخ ۳۰/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ معاون محترم بین‌الملل دانشگاه در خصوص برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران (چهارمین دوره جشنواره بین‌الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران) در بهمن ماه سال جاری، به پیوست آیین‌نامه، فرم‌ها و شیوه‌نامه شرکت در این جشنواره جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.

آیین_نامه___جشنواره_بین_الملل_دانشگاه

Intl-Festiv-1401-Guide

Intl-Festiv-1401-Form1-Prof

Intl-Festiv-1401-Form2-Students

Intl-Festiv-1401-Form3-Units

Intl-Festiv-1401-Form4-Advisors

Intl-Festiv-1401-Form5-Actors

آدرس کوتاه :