اطلاعیه شماره 3 در خصوص نوبت دهی به داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری (. Ph.D ) نیمه متمرکز سال تحصیلی 1399 – 1400

اطلاعیه شماره 3 در خصوص نوبت دهی به داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری (. Ph.D ) نیمه متمرکز سال تحصیلی 1399 – 1400


اطلاعیه  شماره 3
اطلاعیه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی در خصوص نوبت دهی به داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری (. Ph.D ) نیمه متمرکز سال تحصیلی 1399 – 1400
پیرو اطلاعیه شماره  2 دانشکده زبان و ادبیات خارجی در خصوص زمانبندی و لینک مصاحبه آزمون دکتری
تخصصی سال 1399 به اطلاع می ساند: چارت نوبت دهی به داوطلبان آزمون مذکور به تفکیک روز، تاریخ و
رشته گرایش ضمیمه – می باشد. خواهشمند است داوطلبان گرامی طبق شیوه نامه اجرایی دانشگاه تهران،
10 دقیقه قبل از ساعت اعلام شده برای مصاحبه به اتاق انتظار مربوطه، که لینک آن قبلا اطلاع رسانی شده
است، وارد شوند.
با سپاس
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران

چارت_نوبت_دهی_داوطلبان_رشته_ادبیات_فرانسه_دکتری_1399

چارت_نوبت_دهی_داوطلبان_رشته_آموزش_زبان_آلمانی_دکتری_1399

چارت_نوبت_دهی_داوطلبان_رشته_آموزش_زبان_انگلیسی_دکتری_1399

چارت_نوبت_دهی_داوطلبان_رشته_آموزش_زبان_روسی_دکتری_1399

چارت_نوبت_دهی_داوطلبان_رشته_زبان_و_ادبیات_انگلیسی_دکتری_1399

آدرس کوتاه :